Bøvågen

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°41′56,48″N 4°55′25,14″Ø

Bøvågen.
kart: Kart i skolen
Bøvågen.
kart: Kart i skolen
Bygningene.
kart: Kart i skolen
Bygningene i Bøvågen 1971.
Tegning: Fylkeskonservatoren i Hordaland

Bøvågen er et handselssted som ligger i Norhordland på Radøy innenfor Fedjeosen. På nordsiden av vågen var der tidligere et kremmeleie.

Historikk

I 1757 kunne Bøvågen "aleene anses som et Kremmerleie Fisketiiden. - - -Bonden kand der faae Een kande Salt og annet hvad han behøver, samt avsette sin Fiskeavl for å komme hurtig ud at (og fiske) igjen", så han slapp å reise den lange veien til Bergen med fisken. Ved siden av handelen var der også gjestgiversted i Bøvågen. I Hans Luths privilegiebrev fra 1784 står det at han må holde "de Reisende med fornøden logementer samt Spise- og Drikkevare til Nødtørftighed og for en billig Betaling sammesteds betiene", under forutsetning at "Vertshusholderen der paa Stedet må brøgge Øl til gjestgiveriets Fonødenhet, men skal derimot være aldeles forbuden at bræende Brænneviin". Gjestgiveren var pliktig å kjøpe brennevin i nærmeste kjøpstad. Han måtte dessuten være oppmerksom på at det var "aldeles forbuden at holde Kroe for Sognets Bønder eller for andre af Almuen, som ikke er Vejfarende, eller paa Deres Reiser passerer bemelte Bøevaagen".
A. Stevnebø kjøpte Bøvågen handelsstedet i Bøvågen i 1903, og Trygve Stevnebø øvertok i 1948.


Bygninger

Ingen av de gamle bygningene er bevart. De gamle bygningene ble revet ned i etapperc fra 1916 til 1947. I 1915 ble butikken flyttet til stedet hvor den nå står. På eiendommen er det satt opp en hermetikkfabrikk. En butikk av nyere dato står omkring 50 meter fra den gamle handelsbygningen.

Anlegget besto opprinnelig av:

  • A. Hovedbygning
  • B. Sjøhus.
  • C. Fabrikkområde.
  • C. Ny butikk

Bilder

Litteratur

  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 2 Midtre og indre Hordaland. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1972
  • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke.Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
  • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.