Bønsnes kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Bønsnes kirke
Bønsnes kirke hole tb2000.jpg
Hole kommune (2005) Tbjornstad
Generelt
Byggeår:  etter 1100
Endringer:  Tårn av tre 1850
Viet til:  St Olav
Arkitektur
Materiale:  Stein
Tårn:  Av tre ved inngangen
Portal:  Vestportalen bevart utvidet i 1952,
Kirkerommet
Prekestol:  fra 1673
Alter:  Altertavle, nattverden 1736, barokk, signert Leuning Fecit Ao

Bønsnes kirke er en liten langkirke av stein som har bevart deler fra middelalderen. Den er en av kirkene i Hole kommune.

Bygningen

Den middelalderske steinkirken var forfallen og ute av bruk i 1500 og 1600-årene. De innvendige gavlmurene er brannskadet og muligens kan dette skyldes et lynnedslag i middelalderen. Murene er ca 130cm tykke og pusset utvendig og innvendig. Øvre delen av begge gavlmurene ble tatt ned da kirken fikk et nytt tak med mindre takvinkel på 1800-tallet. Et vesttårn av tre ble oppført foran vestgavlen ca 1850.

Vestportalen er opprinnelig, men den ble omarbeidet i 1952 da den fikk nye dører.

Olav den hellige

Et sagn forteller at kirken skal være bygget av Olav den hellige som skal ha vokst opp på Bønsnes.


Litteratur

  • Christie, Håkon og Christie, Sigrid; Norges kirker, Buskerud bind.2 s.105—119 Oslo 1986, ISBN 82-05-16315-4

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi