Autentisitet

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Nye Fantoft Stavkirke ble så langt som mulig forsøkt bygget som en «autentisk rekonstruksjon», men det ble brukt sirkelsag og spiker noe den opprinnelige kirken ikke hadde

Autentisitet betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av en kopi eller forfalskning. I tilknytning til verneverdier kan autentisitet knyttes til et objekts originalitet, materiell opprinnelighet.

Verneverdi

Autentisitet knytter seg særlig opp til kunstfeltet og det representerer en primær verdi tilknyttet et kulturminne. Autentisitet henger også nøye sammen med antikvarisk verdi og historisk verdi (kildeverdi). Ved nedbryting av et kulturminne vil viktig informasjon forsvinne og bare i noen grad kan dette erstattes av rekonstruksjoner (kopier). Graden av autentisitet vurderes ut fra opprinnelighet i form, konstruksjon, material, overflatebehandling, bruk og miljøsammenheng.

Autentisk rekonstruksjon

I forbindelse med begrepet autentisk rekonstruksjon (også kalt replika) snakker man om prosessuell autentisitet, noe som betyr at man anvender opprinnelige håndverksteknikker, verktøy, tilvirkningsmåter og -materialer. Dette er en metode som brukes både for å lære mer om selve kulturminnet og for å ivareta håndverkskompetansen, slik at en bedre kunne ta vare på lignende bygninger eller konstruksjoner. Mye av denne håndverkskompetansen er ikke dokumentert og må læres gjennom praktisk arbeid, såkalt handlingsbåren kunnskap.

Prosessuell autentisitet er også nært beslektet med eksperimentell arkeologi. Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark bygget f.eks. mellom år 2000-2004 «Havhingsten fra Glendalough» som er en rekonstruksjon av «Skuldelev 2»-skipet.

Litteratur

Eksterne lenker