Austre Moland kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Austre Moland kirke
2010 07 19 Austre Moland kirke 100.jpg
Austre Moland, Arendal kommune (2010.07.19.) Foto:
Generelt
Byggeår:  1674
Endringer:  1750, 1775, 1779.
Kirkegård:  Ja
Arkitektur
Periode: Rokokko
Arkitekt:  Bent Gundersen Skjevestad. Ole Nielsen Weierholt.
Teknikk:  Laft
Materiale:  Tre
Tårn:  Ja
Kirkerommet
Plasser:  485
Austre Moland kirke, Arendal.
Kart: Kart i skolen
Skipet mot koret.
Foto: Frode Inge Helland
Fra nordre tverrskip mot koret.
Foto: Frode Inge Helland
Fra nordre tverrskip mot vestgalleriet og inngangen.
Foto: Frode Inge Helland
Alter og altertavle i rokokko.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestolen med bilder av de fire evangelistene. Malt av Mogens Fogh på midten av 1730-årene.
Foto: Frode Inge Helland
Søndre galleriskaranke.
Foto: Frode Inge Helland

Austre Moland kirke i Austre Moland prestegjeld i Aust-Agder fylke, oppført 1673 som en liten langkirke, utvidet 1779 til korskirke i laftet tømmer med 485 sitteplasser. Før 1919 het den Østre Moland kirke.


Historie

 • 1576. En tidligere kirke på stedet omtales, antagelig en stavkirke.
 • 1633. Den tidligere kirken rives.
 • 1673. Ny kirke, langkirke, reises (den opprinnelige delen av det nåværende vestskipet) og innvies. Kirken får nytt tårn med fire hjørnespir.
 • 1774. Austre Moland, sammen med Tromøy blir utskilt som eget prestegjeld med Tromøy som hovedsogn.
 • 1878. Barbu og Stokken (Tromøy sokns fastland) skilles ut. Barbu blir eget soknekall og Stokken anneks til Austre Moland.
 • 1779. Kirken utvides til korskirke, slik den er i dag.
 • 1960-årene. Flosta legges til Austre Moland som anneks.
 • 1992. Hele prestgjeldet slås inn under Arendal kommune.

Bygning

Kirken har korsplan med våpenhus, skip og kor. Vestskipet utgjøres av den tidligere langkirken fra 1673. Tverrskip og tårn fra 1779 Kirken er oppført i laftet tømmer som er utvendig kledd med hvitmalt stående over/underliggerpanel. Skipene har tofags smårutete vinduer med 4x6 ruter i hvert fag. Vindusomlistning er malt svarte.
Kirken har vesttårn som rager en vindushøyde over mønet på vestskipet. Tårnet har et ytre vindfang og våpenhus i tårnfoten. Tekking i svartglasserte, hollandske teglpanner. Spir og hjørnespir er kledd med falsede kobbeplater.

Interiør

Fra skipet mot koret.
Foto: Frode Inge Helland

Korskille i rokokko utført av klokkersønnen Ole Nielsen Weierholt fra Austre Moland, sørlandsrokokkoens mester. Han har også bygget tårnet, baldakinen over hovedinnganen, det rikt utskårne alterpartiet etter forbilde av Christian Suchows altertavle i Holt kirke, og krusifikset over alterbildet. Hovedskip og tverrskip har hvelving av tre.
Maling og dekorering av kirken ble utført av Anders Grundesøn Løwe i 1797 for 300 Rdl, men det var hans malersvenn Nils Christensen som malte alle bildene av engler og apostler.

Inventar

Altertavle

Alteret er skåret av Ole Nielsen Weierholt. Krusifikset er gitt av ham som gave til kirken. Alterbildet Nattverden er malt av "en vanlig maler". Det malte draperiet er malt i 1805 av Jens Taxeraas.

Prekestol

Prekestolen er malt av Mogens Fogh på midten av 1730-årene.

Korbjelke

Korbjelken med Christian 7.s monogram voktet av løver. Alt er skåret av Niels Gjæruldsen Fløystad. Bekostet av bygdens ungkarer.

Søndre galleriskranke

Bildene på galleriskrankene er fra 1779 og er signert malersvenn Niels Christensen.

Nordre galleriskranke

Nordre galleriskaranke.
Foto: Frode Inge Helland
Våpenhuset. Veggene har inskripsjoner som forteller kirkens historie og liste over kirkens prester.
Foto: Frode Inge Helland </gallery>

Vestre galleriskranke

Vestgalleriet over hovedinngangen.
Foto: Frode Inge Helland

Benkevanger

Benkevangene har dører med nummer. Dørene er marmorerte og noen har påført navn på dem som skal sitte der. Man satt etter rang og verdighet fra fremste benk og bakover, kvinnene på sydsiden og mennene på nordsiden. De eldste benkevangene er fra 1735.

Annet

 • Kalk og disk i sølv. Kalken har innskriften Denne Kalch og Diske havuer Hans Erich Søn Faar ærit Til Molands Kierche 1704.
 • Kirkeblokk for pengegaver boltet fast til østveggen i koret.
 • Salmenummertavler.
 • Dåpsfat
 • To Kirkeklokker. Den eldste fra 1750 har innstøpt fire mynter og innskriften SOLE DEO GLORIA MEFECIT JACOB RENDLER (Gud alene æren. Støpt av Jacob Rendler). Den har også inskriften Jeg gydet blev og kom herhid I første Sogneprests Tid. Saasnart som Tårnet fgærdig stoed, Mig Almuen bekoste loed. Ano 1750. Den siste er fra 1754 og er også støpt hos Jacob Rendler. Også den har innskrift: SOLE DEO GLORIA. Og verset Iens Boies Fliid, som derpaa drev, Og Menighetens gaver at jeg kom hiid og gydet blev ieg at tilskrive haver Anbno 1754
 • Baldakin over hovedinngangen, Utført av Ole Nielsen Weierholt. Innskriften lyder: Almægtige! Dit Bethel her vi søge, der du du komme Blandt dine Børn, velsign ehver Der søger dig som fromme. Der elsker dig, elsker dit Ord, Og fremmer godt paa denne Jord

Litteratur

 • Bjarne Karsten Nenseter: På kirkevandring i Aust-Agder. Trekk fra kirkebygningenes historie. Kilden forlag, Arendal. ISBN 82 7627 003 4
 • Sigrid e: Nilsen: Austre Moland kirke. Hefte, utgitt av Austre Moland menighetsråd. Tvedestrand boktrykkeri.

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Austre Moland kirke.

Agderkultur


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi