Askeladden (kulturminnedatabase)

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Askeladden er navnet på Riksantikvarens database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen dekker også objekter som er inne i en fredningsprosess etter Kulturminneloven, kulturminner som er fredet etter Svalbardmiljøloven og listeførte kirker. Databasen er basert på innholdet fra det tidligere Fornminneregisteret, Frednings­registeret og Kirkeregisteret og ble offisielt åpnet i 2004. Basen er et sentralt verktøy for forvaltning og vern av kulturminner. Brukerne av Askeladden kan søke etter kulturminne ut fra selvvalgte kriterier, produsere kart og lage statistikk. Databasen er kun tilgjengelig for instanser involvert i kulturminneforvaltningen (som kommuner, konsulentfirmaer, politimyndighet og lignende) eller forskning. Høsten 2009 ble deler av databasen Askeladden gjort allment tilgjengelig for gjennom nettstedet Kulturminnesøk.

Eksterne lenker