Arkitekturstil

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Med arkitekturstil menes ytre fellestrekk i arkitekturen som kan knyttes til en bestemt periode. En bygnings arkitektoniske stil blir bestemt utfra dens formuttrykk – hovedform, materialbruk og detaljering. Det kan være vanskelig å plassere bygninger i allerede etablerte stilepoker, blant annet på grunn av lokale varianter av stiluttrykk, bruk av ulike stiluttrykk på samme bygg, og ikke minst på grunn av senere endringer som er foretatt. Stilperiodene avløser heller ikke hverandre strengt kronologisk, men overlapper hverandre i tid. Dette resulterer ofte i blandingsstiler som vanskelig lar seg kategorisere i én stil.