Alstahaug kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 65°53′38″N 12°23′55″Ø

Alstahaug kirke
20 14 08 08 Alstahaugr 068.JPG
Alsten Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1100-1200
Endringer:  utvidet nytt skip 1863-1865, tilbakeført 1960-tall
Arkitektur
Periode: romansk
Teknikk:  mur
Materiale:  stein
Tårn:  tårn med løkkuppel
Portal:  bevart sørportal
Kor:  det gamle rett avsluttet, deler av det gamle skipet brukt som nytt kor
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Døpefont:  1600-tall, dåpsfat 1697
Alter:  alterbord fra 1800-tallet altertavle fra 1636 med senere tilføyelser
Plasser:  270
Diverse:  kiste som har tilhørt Petter Dass
Commons-logo.png
Alstahaug kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Alstahaug kirke bilder på kunsthistorie

Alstahaug kirke er en middelalderkirke av sten, på øya Alsten, sør for Sandnessjøen i Nordland. Kirka ble oppført på 1100- eller 1200-tallet, av lokal hogd kleberstein. Den er romansk med et rektangulært skip og smalere kor.

Historie

Alstahaug prestegjeld var ett av de fire store prestegjeldene på Helgeland, og kirken var hovedkirke for den sørlige delen av Nordland fylke.[1] Den gamle prestegården ligger like ved siden av kirken. Alstahaug er ikke et gammelt høvding- eller stormannsete beskrevet i sagaen, og det er usikkert hvorfor denne kirken ble valgt til hovedkirke fremfor andre kirker i nærheten. Prestegjeldet hadde ved reformsatsen i 1589 seks kirker og to kapell.

Kirken sto uforandret fra middelalderen frem til 1863, da det ble bestemt å utvide den. Den var blitt for liten for en voksende befolkning. Det var fare for at den skulle bli revet, men i stedet ble det valgt en løsning som var billigere og som gjorde at deler av den ble bevart. Middelalderkirken ble oppmålt i 1860, så en vet hvordan den så ut før utvidelsen. Den var ganske liten, men utforming og byggemåte i den bevarte delen viser at den var en av de mest påkostede steinkirkene i Norge.

Presten Petter Dass virket her fra 1689 og frem til sin død i 1707, og en del av hans hus er bevart som museum.. Sønnen Anders Dass etterfulgte ham. I perioden 1804-1828 var kirken den første domkirke for Nordlandene, anført av biskop Mathias Bonsak Krogh, som også regjerte som sokneprest i perioden 1805-1812.

Treskulpturer

Det er usikkert hvilken helgen kirken har vært viet til, men det er grunn til å tro den har vært viet til St. Olav eller St. Margrete (Margareta) . En treskulptur av St. Olav, som nå står i Universitetets Oldsakssamling i Oslo, var inntil 1863 plassert over korbuen, men den kan opprinnelig ha stått på sørsiden av korbuen hvor Olavsalterene hadde sin plass. En stående figur av en kvinnelig helgen muligens St. Margrete eller kanskje Maria Magdalena[2], som nå er i Vitenskapsmuseet i Trondheim, har trolig hatt sin plass i alternisjen på nordsiden av korbuen..[3]

Bygningen

Grunnplan
Sørportalen
Foto: Frode Inge Helland

Alstahaug kirke var rundt år 1200 oppført som et romansk storgårdskapell med rektangulært langhus, samt lavere og smalere, rett avsluttet kor. Bygningen er oppført av velhugde kvadre, har gode proporsjoner og en rik utsmykning med buefriser og stjerneornamenter.

Koret har to vinduer mot nord, øst og sør. Det har en sokkel med «det attiske baseprofil». Bergen kan ha vært inspirasjonskilden da denne profilen var domminerende i Bergen på 1100-tallet. Midt på korveggen går et horisontalt bånd i underkant av vinduene, og under takskjegget en gesims som består av en liten blindbuefrise hvilende på en karnissprofil. Dette er også trekk som peker mot Bergen.

Sørportalen i koret er delvis lagt utenpå veggen. Den har en base som er felles med veggsokkelen. På sokkelen hviler halvsøyler med kuleformede kapiteler. Buens vederlagsteiner og selve buen stikker litt ut fra veggen, og de er dekorert med «sunkne stjerner» eller karveskrudstjerner. Portalbuen har vært fylt av et tympanonfelt, en steinplate som trolig var uthugd med relieff. Portalbuen var så høy at den skar over vindusbåndet. Portalens indre vegger hadde også rundbuet hvelv.

Ombygning

Kirken ble ombygd og utvidet i 1863-1865. Arkitekt for ombyggingen var Nils Stockfleth Darre Eckhoff. Byggematerialet var denne gangen stein hentet fra åsen like ved kirken. Kirken framsto nå som en typisk 1800-tallskirke med slakere takvinkel, større vindusflater og et foranstilt tårn. Kirkeskipets vestre halvdel ble revet, et nytt og større kirkeskip ble bygd til, og kirken fikk vesttårn. Restene av det gamle skipet ble omgjort til kor, mens det opprinnelige koret ble sakristi. Mot vest ble det bygget et nytt stort skip for menigheten. Korbuen ble gjenmurt, og tre portaler i det opprinnelige skipet gikk tapt i ombyggingen. Den gjenværende sydportalen har utvendig rundbue med stjerneornamenter, båret av halvsøyler.

Restaureringer

I 1920-årene ble det eldste koret delvis ført tilbake til sin gamle form. En gjennomgripende restaurering ble påbegynt i slutten av 1960-årene. De opprinnelige partier ble delvis ført tilbake til sitt tidligere utseende med mindre vinduer og brattere takvinkel. Skipet fra 1860-årene fikk en form og utseende som minner om det gamle skipet. Vesttårnet ble fjernet og kirken fikk igjen løkkuppel over mønet mot vest. Som ledd i restaureringen ble det 1967 foretatt arkeologisk utgravning i kirken som frembrakte over 400 gamle mynter. Kirken ble gjenåpnet etter restaureringen 21. juni 1970.

Kirken med sine 270 plasser er fremdeles i vanlig bruk. Den ligger som del av Alstahaug-tunet, som også omfatter Petter Dass-museet.

Interiør

Interiør med korbuen
Foto: Frode Inge Helland
Altertavlen
Foto: Frode Inge Helland

Kirken er enskipet med skip fra 1863 og de gamle delene som kor. Det middelalderske koret er bevart og kan sees gjennom korbuen. Det er godt opplyst av vinduer. Den eneste middelalderske bygningsdelen som er bevart er en skapnisje i skipets nordvegg.

Korbuen er helt bevart og aldri utvidet. Den er ganske smal, og har en inntrapping (recess) mot skipet. Den har sokkel av sammetype som utvendig, og denne er brukt som vederlag for selve buen bare snudd opp ned. Buen er helt glatt og enkel. Mellom sokkelen og vederlaget er det hogd ut halvsøyler med kulebaser og kule kapitel.

Inventar

Den barokke, utskårne altertavlen ble montert i 1636, men den øverste etasjen ble tilføyd på 1700-tallet. Fotstykket fremstiller Nattverden, med Jesus og disiplene rundt påskelammet. Det nederste hovedfeltet viser Jesus og de to røverne på korset og Maria og Johannes ved korsets fot. Det øverste hovedfeltet har Oppstandelsen som motiv.

Døpefatet ble gitt av Petter dass i 1697.

I kirkerommet henger også en annen altertavle, som var i bruk fra 1873 til 1970, og tekstilarbeider av Sigrun Berg.

Referanser

  1. Artikkelen er for det meste basert på Ekroll Øystein, Morten Stige, Jiri Havran: Kirker i Norge, Middelalder i stein, Oslo 2000, s. 250-253
  2. Berglund, Birgitta: Alstahaug på Helgeland 1000-1750. Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv.side 244-45
  3. Ekroll Øystein, Morten Stige, Jiri Havran: Kirker i Norge, Middelalder i stein, s. 252

Litteratur

  • Berglund, Birgitta: Alstahaug på Helgeland 1000-1750. Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Skrifter (Det Kongelige norske videnskabers selskab) nr 1/2007 Utg. tapir akademiske forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2225-8.
  • Brovoll. Asle K.; Alstahaug kirke - en kulturskatt Alstahaug 1999
  • Ekroll Øystein, Morten Stige, Jiri Havran: Kirker i Norge, Middelalder i stein, Oslo 2000, s. 250-253
  • Liepe, Lena: Medieval Stone Churches of Northern Norway, Tromsø 2001

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi