Aleksanderslaget

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Mosaikken
Foto: Nina Aldin Thune

Aleksanderslaget er en steinmosaikk som ble avdekket under utgravningene i Herkulaneum og Pompeii (funnet 1748) og datert til det første århundre f. Kr. Den beskriver vendepunktet i slaget ved Issus i det sørlige Anatolia 333 f. Kr. mellom makedonerhæren, ledet av Alexander den store og persernes hær ledet av kong Dareius.
Den befinner seg nå i Napoli nasjonalmuseum for arkeologi (Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

Den store mosaikken beskriver på en dramatisk måte det øyeblikket hvor kong Dareios innser at han har tapt sitt land og sitt liv og vognføreren prøver å få snudd hestene for å unnfly skjebnen.
Bildet er dessuten bygget opp på en måte at det også er i stand til å skildre det fortettedde tidsforløp i dette skjebneøyeblikket, like før, og det som kommer til å skje like etter.

Handlingsforløp

Hesten styrter under Dareios feltherre. En kavallerist byr ham sin friske hest, men rekker ikke gi ham den før feltherren blir gjennomboret i siden av Alexanders lanse. Dareios skjønner i dette øyeblikk at slaget er tapt og at det gjelder å berge livet. Han prøver uten tømmer å vende sin stridsvogn og sitt kavalleri til flukt mens vognføreren pisker fortvilet på hestene for å få dem til å snu.

Komposisjon

Det mishandlede, bladløse og grenløse tre slår an tonen i dramaet.
Bildet er bygget opp av to, dominerende klassiske triangelformede hovedgrupper:

  • Triangelgruppen bestående av det nakne treet som dets øverste spiss og med Alexander til hest og feltherren på sin styrtende hest som trianglets grunnlinje.
  • Triangelgruppen Kong Dareios og vognføreren øverst og væpneren med sin hest og firspannet som grunnlinje.

Bakgrunnen med spyd og noen oppstrakte hender skaper inntrykk av utallige stridende. Spydenes retning viser angrepets retning, men spydene til høyre i bildet viser at angrepet er i ferd med å mislykkes. Retningsforskjellen mellom Dareios utstrakte arm og vognførerens viser dreiningen som er i ferd med å skje. Avstanden til treet viser at det er plass til den og at den er mulig.

Aleksanders besluttsomt rettede blikk mot kong Dareios gir bud om det neste trinn i dette drama som utfolder seg for våre øyne. Dareios fortvilte blikk viser at han skjønner at alt er tapt.

Besluttsomheten og styrken i Alexanders angrep og Dareios og hærens vikende bevegelse, årsak og virkning, forsterkes av at Aleksander er plassert på venstre side og Dareios og hæren på høyre i en veldig, sammenhengende venstre mot høyre-bevegelse.

Rommet handlingen utspiller seg i skapes av figurenes bevegelser.

Historisk bakgrunn

Det Makedonske imperiet

Mosaikken skildrer en historisk begivenhet, det avgjørende slag under Alexander den Stores erobringstokt mot perserne i 333 f. Kr. Det fant sted ved elven Pineaus sør for landbyen Issus innerst i Issusgulfen ned mot grensen til dagens Syria

Perserne hadde tapt flere innledende slag etter at Makedonerhæren hadde krysset Hellesponten. Men perserne hadde lykkes å kutte makedonernes forsyningslinjer.
Til vanlig hadde ikke perserne noen stor, stående hær. Men med den trusselen det persiske riket sto ovenfor hadde kong Dareios III av Arkemenidene mobilisert alle ressurser. Man anslår at hærens hans talte rundt 100 000 menn. Alexander ledet en hær som moderne forskere har anslått til rundt 40 000 krigsvante menn.

Kilder

Alf Rolfsen: Kunsten skifter ham. Alexanderslaget s. 49-51. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1974.