Fra Innhold

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Aktuelt)
Hopp til: navigasjon, søk
1885

Nygård er et strøk i Bergen som har grenser fra Lille Lungegårdsvanns vestside gjennom Bergen kunstmuseum (Stenersens samling), gjennom Nygård skole, sørøst for St. Paul kirke gjennom kvartalet mellom Christies gate og Professor Keysers gate, gjennom Museumsbygningens søndre fløy til Joachim Frieles gate. Dette var bygrense før byutvidelsen i 1877. Derfra sør-østover gjennom Olaf Ryes vei til Wolffsgate og videre i sør-østlig retning til slutten av kvartalsbebyggelsen. Her har grensen en 90 graders vinkel sør-vestover til Thormøhlens gate, langs denne frem til Høyteknologi-bygget, i linje bak det og ut i bukten ved Florida sykehus. Så langs Fjøsangerveien langs den gamle srandlinjen til strømmen i Lille Lungegårdsvann.

Hopperstad stavkirke - 01.jpg

Hopperstad stavkirke er en stavkirke som ligger på gården Hopperstad i Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke i Norge.

Stavkirken skal være bygd omkring år 1130, og den står på sin originale tuft. Den eies av Fortidsminneforeningen. Dendrokronologiske prøver tatt i 1997 på syv forskjellige steder i kirken gav dateringer mellom 1034 og 1116, men ingen endelig datering.

Kirken skal ha stått noenlunde uendret til 1600-tallet. Da ble skipet forlenget mot vest, og det ble bygget et klokketårn over den nye delen. Mot øst fikk kirken en tømret utvidelse og mot sør et nytt våpenhus med en ny inngang. Den største utvidelsen kom mot nord med den tømrede «Nyekyrkja». Utbyggingen var ferdig på 1700-tallet og fikk stå til ca 1875.

Asklepios.2.jpg

Fortellinger om Asklepios finnes hos flere av antikkens forfattere. Han skal ha vært sønn av guden Apollon og den vanlige dødelige Coronis, datter av Phlegyas

Da hun forlovet seg med den mannen som faren hadde pekt ut for henne, samtidig som hun skulle ha barn med Apollon, ble guden så sint at han drepte henne. Men han angret seg og forløste sin ufødte sønn med et keisersnitt. Asklepios ble oppfostret av kentauren Kheiron som var kyndig i medisin og urtelære.

Nes kirke, Nes i Ådal.jpg

Nes kirke på Nes i Ådal er en oktogonal sentralkirke i laftet tømmer fra 1860. Kirka har plass for 250 personer og er tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch.

Ved Kgl. resulosjon av 2. februar 1857 ble det besluttet å opprette Ådal prestegjeld, og planene med byggingen av kirken kunne ta til. Innvielsen fant sted den 22. august i 1860. Opprinnelig var den ei annekskirke til Viker kike, som ble hovedkirke i prestegjeldet når dette ble opprettet. Siden har denne funksjonen blitt overført til Hval kirke på Hallingby, som også er ei oktogonal sentralkirke som ble tegnet av samme arkitekt.

Lunner church 2.jpg

Lunner kirke er en steinkirke fra 1100-tallet som ligger på Lunnertoppen i Lunner kommune kommune i Oppland.

Lunner kirke ble bygget av stein og var opprinnelig en enskipet langkirke med et rundt steintårn. På bildet er skipet i den opprinnelige steinkirken delen til høyre.

I 1780-årene ble kirken ombygd til korskirke og det opprinnelige runde kirketårnet revet. De nyere delene kan man se til venstre på bildet.

De nyere delene i tre ble restaurert i 1987–1988, og da ble fundamentet til det runde steintårnet i vest avdekket – det eneste kjente runde kirketårnet i Norge. Over denne tårnfoten ble det etter restaureringen lagt et glassgolv slik at gjester i kirken kan se den opprinnelige konstruksjonen.

Artikler

Kultur | Kunsthistorie | Arkitektur | Arkitektoniske perioder | Kunsthistoriske perioder | Bygningsvern | Terminologi | Bilder | Hjepesider

Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske ordet arkhitekton, sammensatt av arkhi- (hoved- eller sjef-) og tekton (håndverker, bygger). Grunnbetydningen er altså en byggmester.


Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert svært gjennom tidene. Definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert. Kunstuttrykket er imidlertid alltid kulturelt bestemt av samfunnet og samtida rundt verket, kunstneren og mottakeren, og samtidig av enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser. Enkelte mener at kunst ikke har verdi utover seg selv, andre mener utførelsen krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.
 • Allegori, fra gresk allegorein, er en billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller av en idé…
 • Ordet grotesk betyr i dagligtale rar, fantastisk, stygg eller bisarr. Ordet brukes derfor ofte for å beskrive merkelige former som f.eks. vannkastere (fabeldyr) på et kirkebygg…
 • Padovaskolen var en skoleutdannelse i italiensk maleri som spilte en viktig rolle på 1400-tallet under Francesco Squarcione og utøvde en stor innflytelse på kunsten i Ferrara og Venezia gjennom dennes elever Andrea Mantegna, Cosimo Tura og Carlo Crivelli
 • Med monument forstås normalt et minnesmerke over en person eller hendelse…
 • Croquis (fra fransk, – skisse) er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Croquis tegninger er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny croquis tegnes…
 • Contrapposto er de italienske ordet for motvekt, som refererer til en skulptur-teknikk der artisten illustrerer den naturlige kontrabalansen til kroppen ved å bøye hoftene i en retning og beina i den andre retningen…
 • Tempera er en type maling som er basert på et emulsjonerende bindemiddel…
 • De Refusertes Salong (fransk Salon des Refusés) var en utstilling for kunstnere som hadde blitt refusert av juryen ved Parissalongen, den viktigste utstillingen for kunstnere på 1800-tallet…
 • Konseptkunst eller konseptualisme er en kunstretning som hovedsakelig utviklet seg i Europa og USA fra siste halvdel av 1960-tallet…
 • Gouache er en maleteknikk der en bruker dekkende vannfarger
 • Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk, i bildekunsten oftest ansiktet, i litteraturen personens indre og ytre egenskaper…