Abstraksjon

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Abstraksjon kommer av det latinske verbet abstrahere, som egentlig betyr å trekke vekk, trekke fra.

Brukes om tenkemåter der en skiller ut enkelte elementer, for å betrakte resten. Dette er en måte å komme fram til fellestrekk eller felles egenskaper og klasssifiseringer, såkalte universalia, på.

I filosofi og kunst brukes abstrakt ofte om noe som ikke helt lar seg gripe (skjønnhet er et eksempel, åndelig et annet) og vanskelig lar seg beskrive uavhengig av noe konkret, som er det motsatte, og lettere å håndtere.

Abstrakt kunst betyr i malekunsten ofte det samme som nonfigurativ kunst. Det brukes også når kunstneren har lagt mere vekt på billedelementer og deres sammenheng enn på at noe skal likne. Kubismen, for eksempel, er derfor å regne som halvveis abstrakt.

Satt på spissen, er all kunst abstrakt, siden den ikke er identisk med det den forestiller. Dette poenget ble illustrert av den belgiske maleren René Magritte som stilte ut en tegning av en krumpipe med tittelen skrevet på bildet: «Ceci n´est pas un pipe» (Dette er ikke en pipe).

Se også:

Abstrakt kunst