Årstad kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°22′30,385″N 5°21′8,1828″Ø

Årstad kirke
Aarstadkirke.jpg
Årstad (2007) Foto: Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1890
Arkitektur
Periode: Nygotikk
Arkitekt:  Christian Christie
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Mål:  Skip 24m, kor ca, 7,5m lang, korsarmer 5m lange 10m brede
Tårn:  Over våpenhuset
Takrytter:  Over krysset
Portal:  Vestportal portaler inn til sakristier i nord og sør
Kor:  Rett avsluttet kor
Skip:  Midtskip korsarmer og galleri
Kirkerommet
Prekestol:  Av tre utført av snekker Bø
Døpefont:  Kleberstein, tegnet av Christian Christie
Alter:  Kleberstein med en marmorplate med et krusifiks av Ambrosia Tønnesen 1890, også av marmor
Plasser:  560
Commons-logo.png
Årstad kirke bilder på Commons
Årstad kirke (2009)
Foto: Egil Arne Standal
Årstad kirke (2013)
Foto: Nina Aldin Thune
Grunnplan
Årstad kirke interiør mot koret (2013)
Foto: Nina Aldin Thune
Årstad kirke interiør mot galleriet (2013)
Foto: Nina Aldin Thune
Alteret med kors (2013)
Foto: Nina Aldin Thune

Årstad kirke er en enskipet korskirke fra 1890 som ligger i bydelen Årstad i Bergen kommune (Hordaland fylke). Den er bygget av gneis med en utvendig kledning av tuktet stein. Steinen ble brutt på Landås og kjørt til kirken på dugnad. Portalene og vindusomramningene er av kleberstein. Kirken ble innviet 26. november 1890 og tatt i bruk 30. november samme år.

Historie

Årstad sogn er nevnt i 1564. Kirken Hellig kors kirke lå på Årstadvollen allerede i middelalderen, og var en steinkirke med klebersteinshjørner. Den var viet til Det hellige kors og fungerte trolig opprinnelig som kongelig huskapell, men er senere omtalt som sognekirke. Den lå ovenfor fjøset på Årstad gård. Etter reformasjonen forfalt kirken, og etter bybrannen 1702 ble stein fra kirken brukt til reparasjon dels av domkirken, dels av bygninger på gården. 1736 var kirken helt forsvunnet.

1890 ble den nye kirken innviet. Kirken ble reist på den gamle gården Haukelands grunn. Den er oppført etter tegninger av arkitekt Christian Christie og med arkitekt Peter Andreas Blix som byggeleder. I forkant hadde det vært diskusjon om det skulle bygges en trekirke eller en steinkirke og hvor stor den skulle være.[1]

Bygningen

Skipet og korsarmene har samme bredde. Koret er litt smalere og rett avsluttet. På hver side av koret er der et sakristi. Kirken har et aksialt plassert vesttårn på tre etasjer. På sørsiden av tårnet står et rundt tårn med en vindeltrapp som fører opp til andre etasje. Tårnet har en spiss åttekantet hjelm som er tekket med kopper.

Bygningen

Hovedportalen i vest står i tårnfoten og den er utvendig beskyttet av et fremspringende sadeltak. En portal fører også inn fra tårnfoten til skipet. Skipet har fire par enkle spissbuede vinduer. Korsarmene har tilsvarende vinduer.

Portaler

Interiør

Kirken har en kleberinnfattet korbue som opptar hele bredden av koret. Skipet, korsarmene og koret har tretak med en spennkonstruksjon med femsidet knekket bue og knekter ned på murveggene. Tak og knekter er brunoljet og det er også brystpanelet, benkene, prekestolen og alterringen av furu. Murflatene har vært hvitmalt, men det er avdekket en tidligere brunlig farge og border i grønt og rødt blant annet på østveggen i koret der det har vært en lekkasje.[2]

Koret

Kirkerommet er lyst og har mange vinduer. Korvinduene har glassmalerier som skal være laget i England. Nordre vindu viser Jesu fødsel, midtvinduet Jesu oppstandelse og søndre vindu Jesu dåp. Koret har to runde vindu med englemotiv og skriftbånd med ordene «Hellig, hellig, hellig»(jes. 6}. Vinduene i skipet og tverrarmene har lyst tonet glass i blyinnfattede ruter med border i rødt, grønt og gult.

Korvinduene

Inventar

Alteret i kirken er laget av kvadre i kleber, med en marmorplate over. En lav oppstående altertavle, retabel, av kleberstein med marmorplate står inntil alteret og bærer krusifikset. Det er hugget i marmor av billedhuggeren Ambrosia Tønnesen (1859-1948). Ordene på sokkelen er: «Det er fullbragt».

Døpefonten er på nordsiden ved oppgangen til koret og den er tegnet av arkitekt Christie etter et gammelt stilmønster og er av kleberstein. Det meste av det øvrige inventaret er også tegnet av arkitekten. Det gjelder den tresidete alterringen, kirkebenkene og flere stoler, lesepulten, prekestolen og nummertavlene. Alt er laget i oljet furu. Den åtttekantede prekestolen på sørsiden ved koroppgangen er utført av snekker J. Bøe som også laget alterring, benker og annet inventar. Maleriet over døpefonten ble kjøpt i Italia og viser «Den hellige familie». Det er antakelig en kopi av en gammel mester.

Innventardeler

Referanser

  1. Bergen byarkiv: Kirkestriden i Årstad
  2. Egen observasjon 4. august 2013

Litteratur

  • Benum, Ivar, Holsen, Jostein, Wikse, Karl M.; Årstad kirke 100 år, Årstad sogn gjennom tidene, Bergen 1990
  • Magerøy, Ellen Marie, Lidén, Hans-Emil; «Årstad kirke» i Norges Kirker, Bergen, bd. l, Oslo 1980, s. 142

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Årstad kirke.

Årstad kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi