Århus domkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Århus domkirke
Aarhus Domkirke 082.jpg
Generelt
Byggeår:  1200-1250
Endringer:  1300-tallet, ombygging til gotikk ca.1420-1475. Flere restaureringer.
Viet til:  Sankt Clemens
Arkitektur
Periode: Opprinnelig romansk og endret til gotikk fra ca. 1420
Teknikk:  teglsten
Tårn:  Fullført ca. 1477. 96 m høyt
Kor:  kor med omgang
Kirkerommet
Prekestol:  Renessansestykke datert 1588 og tilskrevet Mikkel von Groningen
Døpefont:  Støpt i malm av Peter Hansen i Flensburg, fra slutten av 1400-tallet
Alter:  Altertavle fremstilt ved Bernt Notkes verksted i Lübeck på slutten av 1470-tallet
Commons-logo.png
Århus domkirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Århus domkirke bilder på kunsthistorie

Århus Domkirke (Sct. Clemens Kirke) er en kirke som ligger i Århus]] i [[Danmark. Den er hovedkirke for Århus Stift. Byggingen av kirken begynte ca. år 1200 under biskop Peder Vognsen. Det er et av de eldste teglsteinsbygninger på Jylland. Den første kirken var romansk og sto ferdig omkring år 1300.

Bygningen

Kirken er en treskipet hvelvet bygning med korsarmer. År 1330 brant kirken og man begynte først gjenoppføringen sist på 1300-tallet, da den gotikkenen nådde Danmark. Den ble først ferdig ca. år 1500. Kirken er 93 m, og kirketårnet er 96 m høyt. Det er ca. 1200 sitteplasser i kirken, og den er viet til de sjøfarendes helgen Sankt Clemens.

Interiør

Kirken er hvitkalket og det finnes en rekke kalkmalerier.

Innventar

Altertavlen

Altertavlen
Foto: Nina Aldin Thune
Interiør
Foto: Nina Aldin Thune

Kirkens altertavle er av høy kunstnerisk kvalitet. Den er særdeles velbevart. Den ble fremstilt på Bernt Notkes verksted i Lübeck i siste halvdel av 1470-tallet og innviet i 1479. Den ble gitt som gave til kirken av biskop Jens Iversen Lange.

Altertavlen er inndelt i tre, det laget som kan sies å være innerst er malte trefigurer som er omkranset av malerier på både fotstykket og lokkene. En baldakin topper altertavlen og overfor der igjen er det et spisst toppstykke.

Det store feltet på altertavlen domineres av Anna, Johannes Døperen og Sankt Klemens. Disse store figurene er omgitt av 12 mindre apostelfigurer på fløyene. Anna er fremstillt som Anna selvtredje med Jomfru Maria og Jesusbarnet.

Judas Thaddeus holder en posebok med bæreknute i sin høyre hånd, Filip har en posebok med bæreknute hengende fra beltet, og Thomas har en posebok hengende på sin høyre arm. Mattheus har en bok hengende i en rem fra beltet.

Døpefonten

Døpefonten er støpt i bronse av klokkestøperen Peter Hansen som holdt til i Flensburg. De fire evangelistene holder kummen oppe. Evangelistene er utført med hodene til evangelistsymbolene; Matteus med engelhode, Markus med løvehode, Lukas med sitt oksehode og Johannes med hode som en ørn. Forskjellige høye relieffer på selve kummen viser andre hellige.

Litteratur

  • Bjørn, Hans, Gotfredsen, Lise; Århus domkirke, Århus 1996, ISBN 87-986060-1-8

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi