Kunsthistorie:Om

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Krusifiks, Aardal.jpg

Dette er en fagwiki for kunsthistorie, arkitekturhistorie og bygningsvern
der ønsket er å samle fagstoff som kan være til glede for alle. Wikien er en del av nettstedet Kunsthistorie.com
Det blir forsøkt å kvalitetsikre all informasjon på dette nettstedet så godt som mulig. Et viktig virkemiddel er kilder og kildekritikk.
Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig.Vi har ingen reklameinntekter. Ønsket er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig.
Nettstedet er ikke et allmennopplysende leksikon. Innhold på denne wikien kan ikke brukes kommersielt,
og her brukes en Creativ Commons by-nc-sa 3.0 lisens.

Noen kunstverk på Kunsthistorie.com har verkshøyde etter åndsverkloven. Foto av dem kan gjengies etter § 23. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

De blir brukt i artikler som omhandler kunstneren og vedkommendes kunstverk og kan ikke brukes på andre måter.
Forarbeidene til loven viser at en hadde særlig kunstkritikk og kunsthistorie i tankene da bestemmelsen i § 23 kom inn i lovverket.
Se Innstilling 1950 s 15 Ot. prp. nr.26(1959-60) s 38. Se også Ole-Andreas Rognstad, Opphavsrett , Universitetforlaget 2009 side 256.

Om nettstedet

Juni 2004 ble dette domenet opprettet. Her vil en finne fagstoff om kunsthistorie, arkitekturhistorie og bygningsvern.

Nettstedet har et billedgalleri med bilder fra Norge og andre land.

Vi har også en samling artikler av flere forfattere som er skrevet under studier ved UiB og UiO.

Lenkesamlingen har pekere til en rekke baser som kan være nyttig for en kunsthistoriker.

Faglig ansvarlig er: