Alstahaug kirke

Fra Kunsthistorie
Gå til: navigasjon, søk
Alstahaug kirke
Alstahaug kirke.jpg
Alsten Foto:Mahlum
Generelt
Byggeår:  1100-1200
Viet til:  St. Margareta
Arkitektur
Kirkerommet
Plasser:  270

Alstahaug kirke er en middelalderkirke av sten, på øya Alsten, sør for Sandnessjøen i Nordland. Kirka ble oppført på 1100- eller 1200-tallet, av lokal hogd kleberstein. Den er romansk med et rektangulært skip og smalere kor.

Innhold

Historie

Alstahaug prestegjeld var lenge det mektigste på Helgeland, og Alstahaug kirke er således en av de tre triangelkirkene i området, i tillegg til Herøy kirke og Dønnes kirke. Den store likhet disse imellom, inkludert denne løkkuppelen, sannsynliggjør at de ble bygd av samme entrepenør fra Bergen. Prestegjeldet hadde ved reformsatsen i 1589 seks kirker og to kapell.

Kirken er viet St. Margareta, hvis statue nå befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim. En statue av St. Olav stod også lenge, men er nå på Oldsaksamlingen i Oslo.

Interiør

Altertavlen ble montert i 1636. Presten Petter Dass virket her fra 1689 og frem til sin død i 1707. Døpefatet ble gitt av ham i 1697. Sønnen Anders Dass etterfulgte ham. I perioden 1804-1828 var kirken den første domkirke for Nordlandene, anført av biskop Mathias Bonsak Krogh, som også regjerte som sokneprest i perioden 1805-1812.

Utvidelser av kirken

Som del av en omfattende utvidelse og ombygging i 1863-1865 ble det bygd på et skip, og den gamle middelalderkirka er nå koret i denne kirka. Den vestre halvpart av skipet ble da revet. Kirken ble i 1935 på enkelte hold tilbakeført til opprinnelig utseende. Arkeologiske utgravninger i 1967 frembrakte over 400 gamle mynter. En restaurering i 1970 kan også nevnes, samt sprinkleranlegget i 1996.

Kirken med sine 270 plasser er fremdeles i vanlig bruk, og fremstår i dag som en enskipet langkirke med kor, og ligger som del av Alstahaug-tunet, som også vil omfatte Petter Dass-museet. Den er inngående beskrevet i flere bøker, Asle K. Brovoll, Alstahaug kirke - en kulturskatt, 1999. Kirkejubileet i 1999 feiret Helgelands middelalderkirker.

Litteratur

  • Brovoll. Asle K.; Alstahaug kirke - en kulturskatt 1999

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Alstahaug kirke.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Emner
Prosjekt
Verktøy